Wywodzące się ze znaków chińskich han (kr. 한, hanja: 韓) oznacza Koreę i w zależności od dodanych do niej sy
lab współtworzy m.in. takie koreańskie słowa jak:

hangeul (kr. 한글), czyli wspomniany wcześniej alfabet koreański, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „koreańskie pismo”
hanguk (kr. 한국) – Korea, dosłownie: „koreańskie państwo”
hangugeo (kr. 한국어) – język koreański
hanbok (kr. 한복) – tradycyjne koreańskie ubranie
hansik (kr. 한식) – koreańskie jedzenie
hanok (kr. 한옥) – tradycyjny koreański dom
Han (kr. 한) jest także jednym z popularnych nazwisk w Rep. Korei