Język koreański jest jednym z głównych języków Azji Południowo-Wschodniej. Posługuje się nim ok. 75 – 80 milionów rodzimych użytkowników mieszkających głównie w Korei Południowej i Północnej. Językoznawcy nie są zgodni co do klasyfikacji języka koreańskiego – początkowo źródła podawały, iż zaliczany jest on do rodziny języków ałtajskich, później przewagę zyskał pogląd, iż ze względu na brak pokrewieństwa z innymi językami, koreański nie należy do żadnej rodziny językowej i dlatego uważany jest za tzw. język izolowany. Pojawiła się już jednak kolejna teoria o przynależności koreańskiego do języków paleoazjatyckich. Język koreański zaliczany jest również do tzw. języków aglutynacyjnych, w których do rdzenia wyrazu dodawane są różnego rodzaju afiksy określające funkcję składniową tego wyrazu w zdaniu.