informacje

O języku koreańskim

Koreańska sylaba „han”

Wywodzące się ze znaków chińskich han (kr. 한, hanja: 韓) oznacza Koreę i w zależności od dodanych do niej sy lab współtworzy m.in. takie koreańskie słowa jak: hangeul (kr. 한글), czyli wspomniany wcześniej alfabet koreański, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „koreańskie...

Alfabet koreański Hangeul

Alfabet koreański Hangeul (zapisywany też hangul/ hangyl, kr. 한글) uznawany jest za jeden z najdoskonalszych systemów pisma na świecie oraz za najważniejszy wynalazek kultury koreańskiej, a w 1997 roku został wpisany przez UNESCO na listę Pamięci Świata.

Język koreański

Język koreański jest jednym z głównych języków Azji Południowo-Wschodniej. Posługuje się nim ok. 75 – 80 milionów rodzimych użytkowników mieszkających głównie w Korei Południowej i Północnej. Językoznawcy nie są zgodni co do klasyfikacji języka koreańskiego –...

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dot. usług?

Usługi

  • tłumaczenia specjalistyczne - koreański
  • tłumaczenia zwykłe - koreański
  • tłumaczenia pisemne - koreański
  • tłumaczenia ustne - koreański
  • tłumaczenia techniczne - koreański
  • tłumaczenia motoryzacyjne - koreański
  • tłumaczenia informatyczne - koreański
  • tłumaczenia kosmetyczne - koreański
  • pozostałe

Obsługiwane języki

2 + 9 =